Cultura

POLÍTICA

Troqueles Rubio assumeix el compromís d’implantar, liderar i desenvolupar les seves polítiques corporatives, basat en el compliment dels següents principis:

  • Assegurar que els nostres productes satisfan les expectatives dels clients
  • Complir amb la legislació i reglamentació aplicable, i altres requisits que l’organització pugui subscriure’s
  • Millorar contínuament la eficàcia buscant la satisfacció de totes les parts interessades (clients, proveïdors, el nostre entorn i tots els empleats)
  • Tenir sempre present les condicions més adequades per prevenir, reduir, i, sempre que sigui possible, eliminar la contaminació envers el medi ambient, els accidents i les malalties professionals dels seus treballadors.
  • Garantir als treballadors la suficient i adequada formació i informació per que puguin desenvolupar la seva activitat, així com canals adequats de consulta i participació.
  • Fomentar que els subministradors que proporcionen els seus serveis a Troqueles Rubio ho fan conforme als principis d’aquesta Política.
  • La qualitat i el servei són una responsabilitat que implica a tots i cada un dels que treballen a Troqueles Rubio, la responsabilitat de tots els treballadors és notificar per els canals establerts les accions que el puguin alterar o violar en qualsevol sentit.

MISSIÓ

Troqueles Rubio te una missió que pot semblar senzilla, però que requereix molt d’esforç: pretendre que al llarg del temps la il·lusió del primer somni es mantingui i es conjugui amb l’esforç, tecnologia i servei, per la satisfacció dels nostres clients i el nostra equip humà.

VISIÓ

Aconseguir la proximitat suficient per a que la fabricació de l’encuny sigui  pels nostres clients tan senzilla i fiable com qualsevol dels seus processos interns, un procés unificat a una distància únicament física.

VALORS CORPORATIUS

Treball ben fet

El nostre treball com empresa és desenvolupar productes de qualitat que siguin satisfactoris per les expectatives dels nostres clients i donin resposta a les necessitats. Per això, és necessari desenvolupar la nostre activitat oferint el millor de cada un de nosaltres.

Treball en equip

L’experiència ens ha demostrat que els èxits no són de un, sinó del resultat d’una bona feina en equip, una bona comunicació, una relació de confiança i una actitut col·laboradora per part de tots els membres d’Troqueles Rubio per aconseguir un objectiu comú.

Compromís

El nostre compromís amb els clients és complet. La nostra experiència i coneixement del sector ens ajuda a complir les necessitats de planificació, documentació i enviaments.