Política de privacitat

En compliment amb l’establit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Troqueles Rubio informa als usuaris que totes les dades personals que li facilitin seran incloses a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Troqueles Rubio .

La finalitat de l’esmentat fitxer és gestionar la relació entre Troqueles Rubio i els seus clients i promocionar l’activitat de Troqueles Rubio; facilitant-li, en l’actualitat i en el futur, informació relativa a les seves activitats, productes i serveis de Troqueles Rubio o de tercers que puguin resultar d’interès.

Troqueles Rubio garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per tal  d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzats.

Tots els fitxers han estat comunicats a l’Agència de Protecció de Dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. D’acord als termes de l’esmentada Llei Orgànica, els usuaris dels Portals d’Internet referenciats podran en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les dades recollides per Troqueles Rubio , comunicant-ho mitjançant e-mail a oficina@troquelesrubio.com

A partir de l’enviament dels formularis existents als websites de Troqueles Rubio, o mitjançant l’enviament d’un missatge de consulta o subscripció, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix.