Complements

El mateix nivell tecnològic amb el que es realitzen els encunys s’aplica als complements. La nostra serra láser realitza talls fins a 3000 x 1500 mm. La maquinària assistida per ordinador assegura que el disseny inicial no tingui cap variació respecte de l’encuny.

Kraft; expulsió mascle i femella; pala de pinces:

L’expulsor serveix per l’extracció dels retalls i desprisis entre figures. Facilitant el desallotjat, l’expulsor, amb la seva extraordinària exactitut respecte l’ encuny, optimitza el rendiment del mateix i garanteix un gran volum de producció.

Pertinax; plaques d’arreglo:

Les plaques de Pertinax asseguren un registre absolutament exacte amb relació a l’encuny permetent la immediata posada en màquina. Es redueix així notablement el temps necessari pel muntatge de l’arreglo (contra-fendit) en successives entrades en màquina.

Encunys amb gravats – relleus:

Amb l’acoplament del braille o gravat en sec, amb un ajustat registre per tal que la posició del relleu quedi exacta en l’encuny, i permeti tallar i gravar al mateix temps els encunys.

Encunys amb braille per l’estoig:

La normativa d’inserció obligatòria del braille en els estoigs per a facilitar la lectura de persones invidents de qualsevol tipologia de producte, és cada vegada més rigurosa. Acoplament de braille a l’encuny amb coneixement i planificació, i verificació de l’escriptura i tècnica de protocol dels punts.